ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 124        แผนการเรียน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์        สมัครเมื่อวันที่ 13-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1439900559546

รหัสนักเรียน

11863

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/4

ชื่อ สกุล

เด็กหญิงพัณณิตา พิสัยกุล

Name Lastname

Miss Pannita​ phisaigul​

วัน เดือน ปีเกิด

26/03/2549

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

tangthai756@gmail.com

หมู่โลหิต

B

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ภาษากลาง

ภาษาอื่น

ภาษาอีสาน

น้ำหนัก

60  กก.

ส่วนสูง

170  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0647395939


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

99

ที่อยู่

บ้านไ่ร่ หมู่1 ตำบลนาดง บ้านเลขที่99  นาดง  ปากคาด​  บึงกาฬ​  38190

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

99

ที่อยู่

บ้านไ่ร่ หมู่1 ตำบลนาดง บ้านเลขที่99  นาดง  ปากคาด​  บึงกาฬ​  38190

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  บิดา มารดา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0880630636


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะไม่เสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  15 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 2 กม.   ลูกรัง 2 กม.
พี่ชาย  0 คน
พี่สาว  0 คน
น้องชาย  1 คน
น้องสาว  0 คน
เป็นบุตรลำดับที่  1

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000219411

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

วินัย พิสัยกุล

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

ช่างซ่อมรถ

รายได้

5,000

เบอร์โทรศัพท์

0999290636


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000173250

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

พวงแก้ว พิสัยกุล​

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

ค้าขาย

รายได้

9, 000

เบอร์โทรศัพท์

0880630636


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000219411

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

วินัย พิสัย​กุล​

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

ช่างซ่อมรถ

รายได้

5,000

เบอร์โทรศัพท์

0999290636


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    เด็กหญิงพัณณิตา พิสัยกุล

                    วันที่สมัคร 13-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............