ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 114        แผนการเรียน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์        สมัครเมื่อวันที่ 15-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1431000169973

รหัสนักเรียน

11852

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/4

ชื่อ สกุล

เด็กหญิงจินตภัทร์ เกศดี

Name Lastname

Miss JINTAPHAT​ Kesdee

วัน เดือน ปีเกิด

08/03/2564

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

หมู่โลหิต

B

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย​

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ไทย

ภาษาอื่น

น้ำหนัก

53  กก.

ส่วนสูง

162  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

หย่าร้าง

เบอร์โทรศัพท์

0653167204


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

43030069907

ที่อยู่

148​หมู​่ที่5  หนองเลิง  เมืองจังหวัด​บึงกาฬ​  บึงกาฬ​  38000

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

43030069907

ที่อยู่

148​หมู​่ที่5  หนองเลิง  เมืองจังหวัด​บึงกาฬ​  บึงกาฬ​  38000

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  ยาย

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0982013890


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะเสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  20 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 15 กม.   ลูกรัง 15 กม.
พี่ชาย  0 คน
พี่สาว  2 คน
น้องชาย  0 คน
น้องสาว  0 คน
เป็นบุตรลำดับที่  3

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3300200455046

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นาย ประหยัด เกศดี

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

ค้าขาย

รายได้

10000

เบอร์โทรศัพท์

0931628599


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3430300169541

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นาวสาว กนกวรรณ​ วรพุท​

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

ค้าขาย

รายได้

9000

เบอร์โทรศัพท์

0616702320


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3300200455046

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นาย ประหยัด​ เกศ​ดี​

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

ค้าขาย

รายได้

10000

เบอร์โทรศัพท์

0931628599


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    เด็กหญิงจินตภัทร์ เกศดี

                    วันที่สมัคร 15-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............