ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 108        แผนการเรียน แผนการเรียนวิทย์-เตรียมวิศวะ        สมัครเมื่อวันที่ 12-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1431000166630

รหัสนักเรียน

11844

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/4

ชื่อ สกุล

นายทิพากร พินทา

Name Lastname

Mr Thipakorn Pinta

วัน เดือน ปีเกิด

13/11/2548

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

live849978@gmail.com

หมู่โลหิต

ไม่ทราบหมู่เลือด

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ภาษาพื้นบ้าน(อีสาน)

ภาษาอื่น

ภาษากลาง

น้ำหนัก

48  กก.

ส่วนสูง

171  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0839164109


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

43100009801

ที่อยู่

56 หมู่ 3 บ้านท่ากลิ้ง  นากั้ง  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

43100009801

ที่อยู่

56 หมู่ 3 บ้านท่ากลิ้ง  นากั้ง  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  บิดาและมารดา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0961925851


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะเสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  15 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 17 กม.   ลูกรัง 2 กม.
พี่ชาย  1 คน
พี่สาว  0 คน
น้องชาย  1 คน
น้องสาว  0 คน
เป็นบุตรลำดับที่  2

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000271863

ชนิดบัตร

ทะเบียนบ้าน

ชื่อ สกุล

นายวิโรจน์ พินทา

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

เกษตร

รายได้

9000

เบอร์โทรศัพท์

0961925851


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000053360

ชนิดบัตร

ทะเบียนบ้าน

ชื่อ สกุล

นางภัทราภรณ์ พินทา

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

เกษตร

รายได้

9000

เบอร์โทรศัพท์

ไม่มี


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000271863

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นายวิโรจน์ พินทา

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

เกษตร

รายได้

9000

เบอร์โทรศัพท์

0961925851


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    นายทิพากร พินทา

                    วันที่สมัคร 12-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............