ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 107        แผนการเรียน แผนการเรียนวิทย์-เตรียมวิศวะ        สมัครเมื่อวันที่ 15-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1419902340037

รหัสนักเรียน

11843

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/4

ชื่อ สกุล

เด็กชายณัฐพงศ์ ยี่โถ

Name Lastname

Master Natthapong Yeetho

วัน เดือน ปีเกิด

01/01/2549

จังหวัดที่เกิด

อุดรธานี

อีเมล

yithonathphngs@gmail.com

หมู่โลหิต

O

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ไทย

ภาษาอื่น

น้ำหนัก

52  กก.

ส่วนสูง

172  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

หย่าร้าง

เบอร์โทรศัพท์

0629932610


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

38050013324

ที่อยู่

202/12  โนนศิลา  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

38050013324

ที่อยู่

202/12  โนนศิลา  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  ปู่ ย่า

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0833400086


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะเสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  30 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 12 กม.   ลูกรัง 12 กม.
พี่ชาย  1 คน
พี่สาว  0 คน
น้องชาย  0 คน
น้องสาว  0 คน
เป็นบุตรลำดับที่  1

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000261060

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

วรวุฒิ ยี่โถ

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

รับจ้างทั่วไป

รายได้

ไม่ทราบ

เบอร์โทรศัพท์

0982328025


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1470500036963

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

เกวลี จันทรา

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

รับจ้างทั่วไป

รายได้

ไม่ทราบ

เบอร์โทรศัพท์

0925258082


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000261060

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

วรวุฒิ ยี่โถ

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

รับจ้างทั่วไป

รายได้

ไม่ทราข

เบอร์โทรศัพท์

0982320825


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    เด็กชายณัฐพงศ์ ยี่โถ

                    วันที่สมัคร 15-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............