ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 106        แผนการเรียน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์        สมัครเมื่อวันที่ 15-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1431000163827

รหัสนักเรียน

11842

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/4

ชื่อ สกุล

เด็กชายณัฐนันท์ ตรีธันวา

Name Lastname

Master Nattanan Trithanwa

วัน เดือน ปีเกิด

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

หมู่โลหิต

O

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ไทย

ภาษาอื่น

น้ำหนัก

51  กก.

ส่วนสูง

170  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0918848550


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

43100043235

ที่อยู่

141 หมู่1 บ้านปากคาด  ปากคาด  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

43100043235

ที่อยู่

141 หมู่1 บ้านปากคาด  ปากคาด  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  มารดา ยาย

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0872224134


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะไม่เสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  5 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 2 กม.   ลูกรัง กม.
พี่ชาย  1 คน
พี่สาว   คน
น้องชาย  คน
น้องสาว  คน
เป็นบุตรลำดับที่  2

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1431000163827

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นาย อ๊อด ตรีธันวา

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

รับจ้างทั่วไป

รายได้

10,500

เบอร์โทรศัพท์

0610843411


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000273360

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นาง จินตรัตน์ ตรีธันวา

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

รับจ้างทั่วไป

รายได้

5,000-10,000

เบอร์โทรศัพท์

0872224134


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000173837

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นาง จินตรัตน์ ตรีธันวา

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

รับจ้างทั่วไป

รายได้

5,000-10,000

เบอร์โทรศัพท์

0872224134


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    เด็กชายณัฐนันท์ ตรีธันวา

                    วันที่สมัคร 15-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............