ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 104        แผนการเรียน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์        สมัครเมื่อวันที่ 15-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1439900560935

รหัสนักเรียน

11840

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/4

ชื่อ สกุล

เด็กชายจิรายุทร จันทะจิต

Name Lastname

Master Jirayut Chanthachit

วัน เดือน ปีเกิด

13/04/2549

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

xog353@gmail.com

หมู่โลหิต

B

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ไทย

ภาษาอื่น

น้ำหนัก

70  กก.

ส่วนสูง

173  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0621650172


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

43850017826

ที่อยู่

172 หมู่2 หนองมุม  ปากคาด  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

43850017826

ที่อยู่

172 หมู่2 หนองมุม  ปากคาด  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  บิดา มารดา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0650572443


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะไม่เสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  5 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 2 กม.   ลูกรัง 0 กม.
พี่ชาย  1 คน
พี่สาว  0 คน
น้องชาย  0 คน
น้องสาว  0 คน
เป็นบุตรลำดับที่  2

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000184545

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

เทียนทอง จันทะจิต

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

อิสระ

รายได้

7,000

เบอร์โทรศัพท์

0621757180


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

5430100005532

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

จตุพร จันทะจิต

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

รับจ้างทั่วไป

รายได้

7,000

เบอร์โทรศัพท์

0650572443


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

5430100005532

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

จตุพร จันทะจิต

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

รับจ้างทั่วไป

รายได้

7,000

เบอร์โทรศัพท์

0650572443


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    เด็กชายจิรายุทร จันทะจิต

                    วันที่สมัคร 15-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............