ระบบรับนักเรียนออนไลน์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคมระบบรับนักเรียนออนไลน์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ประกาศ! ยกเลิกการสอบคัดเลือก นักเรียนที่สมัครเรียนไว้แล้ว หากต้องการศึกษาที่โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ให้รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 (08.00 น.) - 19 พฤษภาคม 2564 (20.00 น.) เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ หากพบปัญหาในการรายงานตัวติดต่อที่ แจ้งปัญหาการใช้งานผ่านช่องท่างเว็บไซต์ หรือ แจ้งปัญหาการใช้งานผ่านเฟซบุ๊กเพจกลุ่มบริหารวิชาการ